Achtergrond van Mexico

Mexico is een republiek in Midden-Amerika met ongeveer 110 miljoen inwoners, na Brazilië en Argentinië is het in grootte het derde land van Latijns-Amerika.

Geschiedenis

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Ver voor de komst van de eerste Europeanen hadden zich in Mexico al vele hoogstaande Indiaanse beschavingen ontwikkeld. Tussen 1000 en 400 voor Chr. die van de Olmeken, daarna achtereenvolgens die van de Maya's (250-900 na Chr.), de Tolteken (700-1200) en de Azteken (1300-1500). Toen de Spaanse veroveraars in 1519 in Mexico arriveerden, bonden zij de strijd aan met de Indianen die zij al snel bedwongen. De Spaanse veroveraars en ook de latere immigranten vermengden zich met de inmiddels bekeerde Indianen. De bevolkingsgroep met zowel Spaans als Indiaans bloed, wordt Mestidos genoemd. Nu bestaat circa 80% van de bevolking in Mexico uit Mestidos en nog slechts 12% is van oorspronkelijk Indiaanse afkomst.

Ligging

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Mexico grenst in het noorden aan de Amerikaanse staten Californië, Arizona, Nieuw Mexico en Texas. In het westen grenst het land aan de Grote Oceaan. In het oosten ligt Mexico aan de Caribische Zee en de Atlantische oceaan die hier de Golf van Mexico heet.

Economie

Bron: Matthew Rutledge, CC-BY-2.0, Wikimedia Commons

Sinds het begin van de twintigste eeuw leeft men in Mexico van oliehandel, landbouw en visserij. In 1938 wordt de olie-industrie genationaliseerd en ontstaat, mede door de export van zilver, ijzer, staal, cellulose en cement, een periode van grote welvaart. Nadat de oliemarkt in 1982 instortte kwam Mexico in grote problemen. In 1996 herstelde de economie zich door een sterke groei van de export. Het verlies uit de oliesector kon voor een deel worden gecompenseerd door een stijging van de inkomsten door het toerisme.

Bevolking

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Mexico telt circa 110 miljoen inwoners uit zeer diverse bevolkingsgroepen. Iets meer dan 10% van hen is nog Indiaans. Naast de grote groep Mestidos (Indiaans-Spaans) is tegenwoordig een groot deel van Afro-Europese afkomst. Verder zijn er Creoolse, Arabische en Afrikaanse bevolkingsgroepen. De officiële taal in Mexico is Spaans, maar veel inheemse talen worden ook nog gesproken, zoals het Otomi, Maya, Náhuatl, Zapoteeks en het Mixteeks. In toeristische gebieden spreekt men ook Engels.

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Landschap

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Het landschap van Mexico is sterk gevarieerd. Klimatologisch kan Mexico verdeeld worden in drie zones: de Oostkust, de Westkust en de Centrale Hoogvlakte. Van oost naar west loopt halverwege Mexico dan ook nog de Trans-Mexicaanse vulkaangordel beter bekend als de Sierra Nevada.

In het noordwesten van Mexico ligt de Sonora-woestijn en ten oosten hiervan de Chihuahua-woestijn. Ze bestaan beide uit zand, grind en vast gesteente. Het droge noordoosten was eens de bodem van een zee. De grond is hier rijk aan kalksteen dat in de loop van miljoenen jaren is ontstaan door afzetting van kalkrijke omhulsels of skeletten van de destijds in zee levende organismen. Langs de Golf van Mexico ligt een lange woestijnachtige kustvlakte vanaf de Río Grande tot aan het schiereiland Yucatán.

Architectuur

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

De meeste voormalig koloniale steden van Mexico liggen in het hoogland. Binnen een straal van een paar honderd kilometer rond Mexico-Stad is de koloniale stadsarchitectuur nog goed waar te nemen. Het tegenwoordige Mexico is een smeltkroes van verschillende culturen. Veel plaatsen zijn op een Amerikaanse manier ingericht: brede rechte straten met hoge grote gebouwen. Ook de namen van winkels zijn Amerikaans en overal worden Hamburgers en French fries verkocht.

De oude Mayacultuur, ooit de overheersende cultuur op met name het schiereiland Yucatán, onderscheidde zich door het hoge ontwikkelingsniveau op velerlei terreinen, waarvan in het bijzonder de architectuur een van de hoogtepunten was. De grote bloeitijd lag tussen de 4e en de 9e eeuw. Verscheidene Mayaplaatsen zijn door UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst.